دربارهء ما
پایگاه خبری عصر هشت،یک سایت اینترنتی است که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهیه و پوشش اخبار برندها و شرکتهای مختلف بخش خصوصی می پردازد.

در این پایگاه خبری تلاش داریم تا شما جزئیات بیشتر از اخبار حوزه های مختلف بخش خصوصی از صنعت و کشاورزی گرفته تا بانک و بیمه را دریافت کنید. پوشش اخبار حوزه شرکتهای نوپا، استارتاپها، دانش بنیان را افتخار خود میدانیم و در انعکاس اخبار حوزه گردشگری، بازرگانی، عمران، خودرو، صادرات و... تلاش می کنیم.

 از همه شما می خواهیم در این مسیر ما را یاری دهید.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
علیرضا صادق زاده 

 


  
آخرین عناوین