رتبه نخست ارزش دفتری ساختمان ‌ها در بین 8 شرکت تامین سرمایه در سال 1401 به شرکت تامین سرمایه دماوند با 44 میلیارد تومان رسید.
رتبه نخست شرکت تامین سرمایه دماوند در ارزش دفتری ساختمان شرکت‌های تامین سرمایه
به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، مجموع ارزش دفتری ساختمان‌های ۸ شرکت تامین سرمایه در سال گذشته به رقم ۱۱۵ میلیارد تومان رسید؛ هرچند که مجموع ارزش دفتری ساختمان‌های 7 شرکت تامین سرمایه در سال 1400، بالغ بر 73 میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، رتبه نخست ارزش دفتری ساختمان‌ها در بین 8 شرکت تامین سرمایه در سال گذشته به شرکت تامین سرمایه دماوند با 44 میلیارد تومان رسید.

شرکت‌های تامین سرمایه تمدن با 27 میلیارد تومان و لوتوس پارسیان با 13 میلیارد تومان ارزش ساختمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

درمقابل شرکت‌های تامین سرمایه بانک ملت، امید و سپهر در بین شرکت‌های مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری ساختمان را درسال گذشته به خود اختصاص دادند.

نکته قابل توجه آنکه ارزش دفتری ساختمان شرکت‌های تامین سرمایه خلیج فارس که وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  و تامین سرمایه بانک مسکن  در سال گذشته صفر بوده است.

https://asr8.ir/vdce.f8xbjh8oe9bij.html
نام شما
آدرس ايميل شما