ارزش بازار سرمایه گذاری‌های "تاصیکو" در شرکت‌های پذیرته شده بورسی به نسبت سال گذشته، یبش از ۲۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۶ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
رشد 56 درصدی ارزش بازار سرمایه گذاری‌های شرکت «صدر تامین»
به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با سرمایه ثبت شده ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی و ازرش بازار ۵۰ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومانی؛ در آخرین گزارش عملکرد مرداد ماه از محل سرمایه گذاری‌های خود در شرکت‌های پذیرفته شده بورسی و غیر بورسی به بهای تمام شده ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دست یافته است.

نسبت بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته رشد ۲۶ درصدی را محقق ساخته است. همچنین ارزش بازار سرمایه گذاری‌های "تاصیکو" در شرکت‌های پذیرته شده بورسی به نسبت سال گذشته، یبش از ۲۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۶ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
میزان تفکیک بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری صدرتامین در مقایسه با تیرماه سال جاری تفاوتی نداشته است. همچنان بیش از ۸۷ درصد سبد سرمایه گذاری "تاصیکو" را شرکت‌های بورسی، معادل ۶ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان به خود تخصیص داده اند. همانطور که اشاره شد، بیش از ۸۰ درصد سبد سرمایه گذاری "تاصیکو" را شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس تشکیل میدهند که در انتهای مرداد ماه سال جاری؛ ارزش بازار پرتفوی بورسی این شرکت به ۶۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، میزان یاد شده به نسبت تیرماه سال جاری حدود ۶ درصد کاهش را در پی داشته است.

 
 
https://asr8.ir/vdcj.tetfuqehtsfzu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین