ساخت نانو سامانه حامل دارو توسط محققان دانشگاه امیرکبیر...

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت و مشخصه یابی نانو سامانه نیوزومی حامل دارو جهت درمان سرطان کبد شدند. به گزارش خبرگزاری پایگاه خبری عصر هشتم و به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ محمد امانی م...